Moderní technologie přinášejí konkurenční výhodu

16. 09. 2014

„Hledání úspor a rezerv“, tak by mohlo znít v současnosti motto nejdůležitějších manažerských aktivit ve velké většině podniků. Nejinak tomu je u přepravních firem, které vlive probíhající finanční krize a převládajícího pocitu nejistoty zaznamenaly pokles poptávky po svých službách o 20-25 %. Vzhledem k tomu, že náklady na jejich provoz tvoří z 35 % výdaje za pohonné hmoty, které lze poměrně snadno a efektivně ovlivňovat, hledají se úspory především právě zde.

Efektivní kontrola využívání pohonných hmot byla také jedním z důvodů, proč Star Coaches opustila systém satelitní kontroly pohybu svých autobusů a přešla na systém FuelOmat, který je vybaven řídící mikroprocesorovou jednotkou VIZ 35.

K čemu FuelOmat slouží

Primárním úkolem systému FuelOmat je zabránit zneužití pohonných hmot pro soukromé účely, a to úplným vyřazením lidského faktoru z procesu tankování a následné platby. Od zasunutí tankovací pistole do hrdla nádrže probíhá celý proces čerpání paliva a následná platba plně automaticky. Je tím zajištěni, že všechna nafta nebo benzín, které navíc nelze jednoduše vysát z nádrže, budou využity k danému účelu.

Jak FuelOmat funguje

Ve verzi s mikroprocesorovou jednotkou VIU 35, mohou být kontrolovány v podstatě všechny důležité provozní parametry vozidla. Instalací FuelOmatu lze docílit úspor na výdajích na pohonné hmoty ve výši 3-30%. Velmi populární je systém FuelOmat v Izraeli, kde ho využívá až 70 % firemních vozů a kde funguje i jako platební systém, jímž lze pohodlně a rychle platit na všech čerpacích stanicích 24 hodin denně. Z tohoto důvodu je velmi rozšířen i mezi soukromými osobami. V České republice je zatím nabízen jen podnikatelským subjektům.

Pro více informací, čtěte zde.

star coaches