Ekonomický systém FuelOmat

16. 09. 2014

Plně automatický systém čerpání pohonných hmot FuelOmat eliminuje potřebu hotovosti, nebo kreditních karet. Zamezuje neoprávněnému čerpání pohonných hmot, dokáže uspořit palivo a on-line sledovat množství načerpané hmoty a spotřebu u všech vozu firemního vozového parku.

Technicky tydenik 3-2009

Jak FuelOmat funguje

Jednotlivé  komponenty systému jsou instalovány nejen přímo na voze, ale i na čerpacím stojanu, resp. čerpací stanici. Podle toho, zda je na voze nainstalována pasivní nebo aktivní jednotka, se rozlišují dvě varianty. Systém s pasivní jednotkou je určen pro zákazníky, kterým postačí mít svá podniková auta pouze pod částečnou kontrolou. Hlavní důraz je kladen na zabránění zneužití pohonných hmot a zamezení natankovat nesprávné palivo do nádrže vozu.  Řešení s aktivní jednotkou je ideální pro společnosti, které potřebují mít plnou kontrolu  nad využíváním pohonných hmot v každém jednotlivém voze. Prostřednictvím systému tak lze on-line přímo z kanceláře sledovat mimo jiné množství a typ načerpaného paliva, průměrnou spotřebu, ujeté kilometry a motohodiny.

Mezi výhody patří rovněž snadná instalace nebo nízké pořizovací a provozní náklady, takže jej mohou využívat nejen velcí autodopravci, ale i malé soukromé firmy s pěti či sedmi služebními voz. Nezanedbatelný plusem je také to, že se celá investice do instalace systému zcela vrátí v průběhu několika málo měsíců. Jednotky FuelOmat mohou být využity nejen v osobní a nákladní dopravě, ale také ve vlakové přepravě, těžebním a lodním průmyslu.

Pro více informací, čtěte zde