Zemědělské služby Dynín, a.s.

22. 09. 2014

Systém si vybrali z důvodu ochrany před ztrátami na palivu a plným přehledem o tankováních a stavu PHM v nádržích čerpacích stanic. Rozhodli se znemožnit přístup zaměstnanců k palivu a tím dosáhnout zajímavých úspor na PHM.

„Systém neumožňuje manipulaci s PHM a přinesl nám nemalé úspory PHM a také úbytek administrativní práce, kdy veškerá data máme v elektronické podobě k dalšímu zpracování.“