VVS-české výtahy s.r.o.

17. 09. 2014

Společnost VVS-české výtahy s.r.o. je velmi pokroková a rozhodla se využít nejnovější technologie ochrany vozového parku na svých více než 30 služebních vozech.

„Technologie tankování se nám velmi osvědčila vzhledem k jednoduchému ovládání a minimalizaci času řidiče stráveného tankováním. Po 11 měsících provozování můžeme konstatovat dosažení úspory spotřebovaných PHM ve výši 21,6 %.“