Vnitrofiremní čerpací stanice

ZEMĚDĚLSKÉ SPOLEČNOSTI VYUŽÍVAJÍCÍ FUELOMAT

Zemědělské služby Dynín, a.s.

Systém FuelOmat si vybrali z důvodu ochrany před ztrátami paliva a pro plný přehled o tankování a stavu PHM v nádržích čerpacích stanic. Zemědělskké služby se rozhodli zamezit přístupu zaměstnanců k palivu a tím dosáhnout zajímavých úspor na pohonných hmotách.

„Systém neumožňuje manipulaci s pohonnými hmotami a přinesl nám tak nemalé úspory a také úbytek administrativní práce, kdy veškerá data máme v elektronické podobě k dalšímu zpracování.“

 

Agro Měřín, a.s.

Pro systém FuelOmat se rozhodli, aby využili aktivní ochranu technologie s propojením na GPS, a tím získali plnou kontrolu nad provozem svého vozového parku (mechanizace).

 

Polno SME, Palarikovo a AG H-N, Nevidzany

Systém FuelOmat si vybrali pro zajištění tankování jen do vlastních vozidel a nemožnosti odsávání paliva z nádrží. Každé družstvo vlastní 1 čerpací stanici a řádově 30 vozidel (mechanizace). Systém také přinesl automatické bezobslužné tankování a přenos dat v elektronické podobě.

 

STAVEBNÍ SPOLEČNOSTI VYUŽÍVAJÍCÍ FUELOMAT

Colas CZ, a.s. 

Systém FuelOmat chrání společnost před krádeži pohonných hmot a zároveň přináší jednu webovou aplikaci s kompletní správou vozového parku a „mokrého skladu“. FuelOmat představuje velké úspory na PHM, ale také administrativě celé firmy díky propojení do dalších interních systémů.

„Zaujaly nás široké možnosti využívání systému FuelOmat pro správu vozového parku a čerpacích stanic. Efekt využívání vašeho zařízení se projevil ve snížení administrativní náročnosti spojené s tvorbou přehledů o tankování s cílem zamezit možnému zneužití pohonných hmot. Vaše firma pružně reagovala na specifické požadavky naší společnosti a byla nápomocna při řešení jakýchkoliv technických a administrativních problémů.“

 

MND Drilling & Services, a.s.

Společnost má kompletně osazený vozový park se 150 vozidly (mechanizace a elektrocentrály), čerpací stanici v areálu společnosti a 5 čerpacích stanic na vrtných soupravách. Klient si systém FuelOmat vybral, protože mu zajišťuje kompletní přehled o tankování s ochranou proti krádežím paliva i na těžce přístupných provozovnách.

„Používáme ho pro kompletní evidenci a přehled o tankování a pro správu čerpacích stanic. Aplikace nám umožňuje správu vozidel, sledování spotřeb, alarmů a převod do exportních formátů.“

 

Cesty Nitra, a.s. a Inžinierské stavby, a.s.

Systém FuelOmat využívají na svých čerpacích stanicích a více než 400 vozidlech. Možnosti využití importu a exportu externích informací do aplikace FuelOmat byla velkou výhodou oproti dalším systémům.

 

Českomoravský Štěrk a.s.

Společnost má nainstalovanou 1 čerpací stanice a 30 strojů s plnou ochranou proti krádežím paliva.