Veřejné čerpací stanice

MALÉ SOUKROMÉ SPOLEČNOSTI

Jedná se o společnosti, které mají maximálně 20 služebních vozidel.

E*tech spol s.r.o. 

Jako inovativní společnost v oblasti elektronických zabezpečovacích systémů začala využívat ochranného systému FuelOmat, který jim přináší pohodlné tankování s minimální administrativou a nižšími náklady na PHM oproti minulosti.

 

Velkoobchod JAHEKA, s.r.o. 

Jedná se o jednu z prvních společností využívající systém FuelOmat od jeho nasazení na českém trhu. Využíváním této technologie výrazně snížili administrativu a již nemusí kontrolovat spotřeby a jejich následné vyhodnocování, protože jsou automaticky ochráněni proti manipulaci s PHM.

„Tento systém se nám velmi osvědčil a jsme maximálně spokojeni s výsledkem i úsporou, která dle naší analýzy překonala 10 %. Jsme rádi, že využíváme Vašich služeb i z důvodu stále se zvyšujících cen PHM, kdy jsou pro nás jakékoliv úspory v této oblasti velmi podstatné.“

 

STŘEDNÍ SOUKROMÉ SPOLEČNOSTI

Jedná se o společnosti, které mají mezi 20-100 služebními vozy.

VVS-české výtahy s.r.o.

Tato společnost je velmi pokroková a rozhodla se využít nejnovější technologie ochrany vozového parku na svých více než 30 služebních vozech.

„Technologie tankování se nám velmi osvědčila vzhledem k jednoduchému ovládání a minimalizaci času řidiče stráveného tankováním. Po 11 měsících provozování můžeme konstatovat dosažení úspory spotřebovaných PHM ve výši 21,6 %.“

 

Lahůdky-Palma, spol. s r. o.

Společnost využívá systém FuelOmat již několik let. Chtěli nejenom využít nejnovější technologii na českém trhu, ale také mít naprostou ochranu nad svým vozovým parkem. Díky tomuto rozhodnutí snížil téměř na všech vozidlech spotřebu o více než 10 %.

 

VELKÉ SPOLEČNOSTI (více než 100 vozidel)

RWE

Společnost RWE se rozhodla otestovat systém FuelOmat na vybraných vozidlech a podařilo se během půlročního testování dosáhnout znatelné úspory.

„Tato nová technologie se nám velmi osvědčila a podařilo se nám dosáhnout úspor na PHM 11, 99 %.“

 

STÁTNÍ ORGANIZACE

Město Dobříš

Město nechalo namontovat systém FuelOmat na vozidlo Městské polici a Odboru správy majetku Městského úřadu Dobříš.

„Tato nová technologie se nám velice osvědčila, podařilo se nám dosáhnout značných úspor na pohonných hmotách, ale oceňujeme profesionální přístup společnosti Fuelomat. Velice děkujeme za zavedení tohoto systému, který nám pomohl optimalizovat náklady za spotřebované pohonné hmoty.“ 

 

SSHMP

Společnost nejprve odzkoušela jedno vozidlo s instalovaným systémem FuelOmat a po vyhodnocení a zjištění značných úspor na PHM byly nainstalovány všechny vozidla. Nyní přináší tento systém nejen úspory na palivu, ale i na nepotřebné administrativě.