Město Dobříš

17. 09. 2014

Město nechalo namontovat systém FuelOmat na vozidlo Městské polici a Odboru správy majetku Městského úřadu Dobříš.

„Tato nová technologie se nám velice osvědčila, podařilo se nám dosáhnout značných úspor na pohonných hmotách, ale oceňujeme profesionální přístup společnosti Fuelomat. Velice děkujeme za zavedení tohoto systému, který nám pomohl optimalizovat náklady za spotřebované pohonné hmoty.“