Případové studie

Českomoravský Štěrk a.s.

22. 09. 2014

Společnost má nainstalovanou 1 čerpací stanici a 30 strojů s plnou ochranou proti krádežím paliva.

Pokračovat

Polno SME, Palarikovo a AG H-N, Nevidzany

22. 09. 2014

Systém FuelOmat si vybrali pro zajištění tankování jen do vlastních vozidel a nemožnosti odsávání paliva z jejich nádrží. Každé družstvo vlastní 1 čerpací stanici a řádově 30 vozidel (mechanizace). Systém také přinesl automatické bezobslužné tankování a přenos dat v elektronické podobě.

Agro Měřín a.s.

22. 09. 2014

Pro systém FuelOmat se rozhodli, aby využili aktivní ochranu technologie s propojením na GPS, a tím získali plnou kontrolu nad provozem svého vozového parku (mechanizace).

Správa služeb hl. m. Prahy

17. 09. 2014

Správa služeb města Prahy nejprve odzkoušela jedno vozidlo s instalovaným systémem FuelOmat a po vyhodnocení a zjištění značných úspor na PHM byly nainstalovány všechny vozidla. Nyní přináší tento systém nejen úspory na palivu, ale i na nepotřebné administrativě.

Město Dobříš

17. 09. 2014

Město nechalo namontovat systém FuelOmat na vozidlo Městské polici a Odboru správy majetku Městského úřadu Dobříš.

„Tato nová technologie se nám velice osvědčila, podařilo se nám dosáhnout značných úspor na pohonných hmotách, ale oceňujeme profesionální přístup společnosti Fuelomat. Velice děkujeme za zavedení tohoto systému, který nám pomohl optimalizovat náklady za spotřebované pohonné hmoty.“ 

RWE

17. 09. 2014

Společnost RWE se rozhodla otestovat systém FuelOmat na vybraných vozidlech. Během půlročního testování se podařilo dosáhnout úspory, která nebyla zanedbatelná.

„Tato nová technologie se nám velmi osvědčila a podařilo se nám dosáhnout úspor na PHM 11, 99 %.“

 

123