Případové studie

Českomoravský Štěrk a.s.

22. 09. 2014

Společnost má nainstalovanou 1 čerpací stanici a 30 strojů s plnou ochranou proti krádežím paliva.

Pokračovat

Českomoravský Štěrk a.s.

22. 09. 2014

Společnost má nainstalovanou 1 čerpací stanici a 30 strojů s plnou ochranou proti krádežím paliva.

MND Drilling & Services, a.s.

22. 09. 2014

Společnost má kompletně osazený vozový park se 150 vozidly (mechanizace a elektrocentrály), čerpací stanici v areálu společnosti a 5 čerpacích stanic na vrtných soupravách. Klient si systém FuelOmat vybral, protože mu zajišťuje kompletní přehled o tankování s ochranou proti krádežím paliva i na těžce přístupných provozovnách.

„Používáme ho pro kompletní evidenci a přehled o tankování a pro správu čerpacích stanic. Aplikace nám umožňuje správu vozidel, sledování spotřeb, alarmů a převod do exportních formátů.“

Cesty Nitra, a.s. a Inžinierské stavby, a.s.

22. 09. 2014

Systém využívají na svých čerpacích stanicích a více než 400 vozidlech. Možnosti využití importu a exportu externích informací do aplikace FuelOmat byla velkou výhodou oproti dalším systémům.

Zemědělské služby Dynín, a.s.

22. 09. 2014

Systém si vybrali z důvodu ochrany před ztrátami na palivu a plným přehledem o tankováních a stavu PHM v nádržích čerpacích stanic. Rozhodli se znemožnit přístup zaměstnanců k palivu a tím dosáhnout zajímavých úspor na PHM.

„Systém neumožňuje manipulaci s PHM a přinesl nám nemalé úspory PHM a také úbytek administrativní práce, kdy veškerá data máme v elektronické podobě k dalšímu zpracování.“

Colas CZ, a.s.

22. 09. 2014

Systém chrání společnost před krádeži PHM a zároveň přináší jednu webovou aplikaci s kompletní správou vozového parku a „mokrého skladu“. FuelOmat představuje velké úspory na PHM, ale také administrativě celé firmy díky propojení do dalších interních systémů.

„Zaujaly nás široké možnosti využívání systému FuelOmat pro správu vozového parku a čerpacích stanic. Efekt využívání vašeho zařízení se projevil ve snížení administrativní náročnosti spojené s tvorbou přehledů o tankování zamezit možnému zneužití pohonných hmot. Vaše firma pružně reagovala na specifické požadavky naší společnosti a byla nápomocna při řešení jakýchkoliv technických a administrativních problémů.“

123